คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับ “รางวัลระดับเหรียญทอง” และ “รางวัล Popular Vote” ในงานนำเสนอผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล ณ เวทีพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562  ดร.ดารินทร  อินทับทิม  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณะฯ เข้ารับ “รางวัลระดับเหรียญทอง” และ “รางวัล Popular Vote” จากผลงานโมเดล “นวัตกรรมนิทาน : LCSC” ณ เวทีพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวเปิดงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 และศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติมอบรางวัลดังกล่าวฯ ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

โมเดล “นวัตกรรมนิทาน : LCSC” เป็นนวัตกรรมนิทาน 2 ภาษา(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จากผลงานวิจัยที่ครูและนักเรียน ร่วมกันแต่งนิทาน(พื้นบ้าน) เป็นกาพย์ยานี 11/ บทร้อยกรอง/ เนื้อเรื่อง และวาดภาพประกอบ ขัดเกลานิทานภาษาไทยโดยนักเขียนกวีซีไรส์ชื่อดัง นามปากกา “กุดจี่”(คุณพรชัย  แสนยะมูล) และแปลภาษาอังกฤษโดย ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จนสำเร็จได้โมเดลที่สมบูรณ์แบบ เป็นรูปเล่มนิทาน 2 ภาษา สามารถนำไปใช้สอนนักเรียนในชั้นเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาด้านภาษาไทย อังกฤษ รวมไปถึงด้านสังคม (นิทานพื้นบ้านจากวัฒนธรรมและเรื่องเล่าท้องถิ่น) ให้แก่เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดร.ดารินทร  อินทับทิม   รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ และคณะฯ

 

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์  เพียรจริง  เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล/ข่าว : นางสาวอาจรีย์  สีอ่อน   เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

Page Facebook : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/30/2019 4:04:13 PM