รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ในระดับดีเด่น

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ในระดับดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุษยภัทร ตรีกุล และนายถิรวัฒน์ มากคง นิสิตจากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ในระดับดีเด่น กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิศวกรรมศาสตร์ 2) ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาการกลึงปอกอะลูมิเนียมอัลลอยด์ เกรด 6063 ด้วยเม็ดมีดคาร์ไบด์ที่มีผลต่อค่าความเรียบผิว โดยมี อ.ดร. พจนศักดิ์ พจนา เป็นที่ปรึกษางานวิจัย ในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จ. พะเยา ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562


ภาพ :   ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanticha.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/30/2019 1:42:42 PM