ทีม UP Engineer จากวิศวกรรมไฟฟ้า มพ. เข้าร่วมการแข่งขัน 24 Hours of Innovation - National League Special Competition

ทีม UP Engineer จากวิศวกรรมไฟฟ้า มพ. เข้าร่วมการแข่งขัน 24 Hours of Innovation - National League Special Competition

นิสิตวิศวฯไฟฟ้า มพ. ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 2 ในชื่อทีม UP Engineer พร้อมด้วยดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง อาจารย์ที่ปรึกษาทีม เข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง  (Startup Thailand Hours Innovation - National League) ในวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างชุมชนนักคิด นักออกแบบ นักประดิษฐ์ นวัตกร และผู้ประกอบการ  ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีเวลาเพียง 24 ชั่วโมงในการแข่งขันเพื่อแก้ไขโจทย์หรือปัญหาจริงจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐบาล และองค์กรต่าง ๆ ที่หน่วยงานเหล่านั้นยังไม่สามารถแก้ไขได้ หรือต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับองค์กร ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

สมาชิกที่ UP Engineer ที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วยนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ได้ผ่านสนามการแข่งขัน 24 Hours of Innovation เมื่อปี 2561 และได้รับรางวัลที่ 1 ระดับภาคเหนือ และรางวัลที่ 2 ระดับประเทศ ร่วมทีมและเป็นพี่เลี้ยงให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 สมาชิกใหม่ของกิจกรรม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้รุ่นพี่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับรุ่นน้อง เพื่อสร้างทีมนิสิตรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง


สมาชิกทีม UP Engineer ประกอบด้วย

1. นายจักริน บุญตือ

2. นายจิรายุ สินทูล

3. นายณัฐสรณ์ ด้วงอ่อน

4. นายนิติภัทร เรืองมณีญาต์

5. นางสาวพรวิไล ไชยราช

6. นายคธาวุธ ขำบุญ

7. นายปฐมภพ ปิ่นปัก

8. นายศิวายุ เจริญผล


ภาพ :   ว่าที่ร้อยตรัหญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanticha.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/30/2019 12:02:31 PM