โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยางาน Welcome Night พะเยาวิจัยครั้งที่ 8

วันที่ 24 มกราคม 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ชมรมดนตรีสากล ได้รับเชิญให้ขึ้นแสดงในงาน Welcome Night พะเยาวิจัยครั้งที่ 8 ณ ลานหน้าหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างความบันเทิงและบรรยากาศภายในงานได้เป็นอย่างมาก
ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/30/2019 10:55:29 AM