ม.พะเยาเข้าร่วมประชุมแถลงแผนถวายความปลอดภัย เพื่อรับมอบภารกิจเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. ณ บก.มทบ.34  มหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี(นายไพโรจน์ เทพวัลย์) ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ (นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน) เข้าร่วมประชุมแถลงแผนถวายความปลอดภัย เพื่อรับมอบภารกิจเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40 โดยกำหนดการเสด็จฯ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี ผบ.มทบ.34 เป็นประธาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมความพร้อมสนามเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง อาคารรับรอง และเส้นทางเสด็จฯ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   จีระวัฒน์ หมั่นงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    จีระวัฒน์ หมั้นงาน   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/30/2019 10:24:18 AM