คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันนี้เวลา 10.30 น. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Startup และผู้ประกอบการ ของสาขาวิชาการตลาด ณ UP Space อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/29/2019 4:06:43 PM