คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ"รางวัลเหรียญทอง" ในนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ รับ"รางวัลเหรียญทอง" ในการร่วมจัด นิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ภายใต้ชื่อ "หอมนกยูงโมเดล" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562  ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/29/2019 3:29:40 PM