คณะนิติศาสตร์ มอบต่อทุนหนังสือจาก สนพ. วิญญูชน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนางสาวพลอยขวัญ เหล่าอมต มอบทุนหนังสือจากสำนักพิมพ์วิญญูชน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ จำนวน 20 ทุน โดยส่งมอบให้นิสิตเรียบร้อยแล้ว


ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/29/2019 10:22:46 AM