คณะนิติศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับและทำกิจกรรมกลุ่มแนะนำคณะแก่นักเรียนในการสอบสัมภาษณ์นักเรียน

วันที่ 19-20 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต รองคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ศุภากร สุภาพ อาจารย์อภินันท์ ทัพผึ้ง อาจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ อาจารย์พิษณุ เจนดง คณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับและทำกิจกรรมกลุ่มแนะนำคณะ แก่นักเรียนในการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการรับตรง 10% โครงการนักเรียนเรียนดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/29/2019 10:19:45 AM