คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

เช้านี้ วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติกล่าวเปิดงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8  ซึ่งในปีนี้ทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  จากการนำเสนอผลงาน "โครงการเสริมสร้างพลังครอบครัวและชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากโมเดล" โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาให้เกียรติมอบรางวัลดังกล่าว  ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งก่อนหน้านั้นทางคณะทันตแพทยศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เข้าให้กำลังใจทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล ก่อนประกาศผลรางวัลอีกด้วย

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/25/2019 12:27:30 AM