SEEN ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” ในนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” ในนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล งานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ภายใต้การกำกับดูแลโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินโครงการ “การสร้างเศรษฐกิจจากสายน้ำโมเดล” ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/25/2019 9:57:30 AM