คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” ในนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล งานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งในปีนี้ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล เหรียญเงินในการดำเนินงานภายใต้โมเดล การสื่อสารขยะมุมมองที่เปลี่ยนแปลงของชุมชน

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดผลการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ได้ที่เว็บไซต์ http://www.mis.up.ac.th/phayaoresearch8th.aspx


ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/24/2019 1:32:04 PM