นิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

 

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/23/2019 9:23:41 AM