กองกิจการนิสิต นำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยหน่วยวิชาทหาร งานวินัยและแนะแนวอาชีพ กองกิจการนิสิต นำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยเข้ารับการฝึกในผลัดฝึกที่ ๑ ห้วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ ชาย และในผลัดฝึกที่ ๒ ห้วงวันที่ ๑๘ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ นักศึกษวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ หญิง โดยมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ธนะกร ช่วงสกุล , ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเชษฐ ถูกจิตร , ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารสุวัฒน์ธเนศ ใจมิภักดิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร จากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๔ ดูแล ประสานงานในห้วงระหว่างการฝึกศึกษา ทั้งนี้ มีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ ได้สำเร็จการฝึกศึกษาในชั้นสูงสุด จำนวน ๑๓๔ นาย(ชาย ๓๙ นาย , หญิง ๙๕ นาย) ซึ่งมีสิทธิทางทหารสามารถแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรีได้เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ 

ภาพ :    หน่วยวิชาทหาร กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยวิชาทหาร กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/22/2019 11:32:36 AM