คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562   นำโดย ผู้แทนคณบดีฯ อ.ถิรายุส์ บำบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนิสิตเข้าร่วมพิธีฯ เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย และเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้เป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติ และเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/18/2019 4:30:47 PM