พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันนี้ ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา และจังหวัดพะเยา ร่วมจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุเสารีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานจุดเทียนชัยและถวายพวงมาลัยพระบรมราชานุเสารีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย และเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้เป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติ และเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของมหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้นนิสิตได้ร่วมกันถวายบังคมพระบรมราชานุเสารีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงในช่วงแรก จากนั้น เวลา 08.00 น. ได้เริ่มพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันยุทธหัตถี หรือที่เรียกว่า "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช'" หมายถึง วันที่ระลึกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 อันตรงกับวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2135 ซึ่งหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะยา คณะ/วิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานราชการจังหวัด อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ว่าราชการจังหัด ได้วางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมราชานุเสารีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตามลำดับ และกล่าวคำถวายราชสดุดีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ต่อด้วยร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ 

ภาพ :   กองกิจการนิสิตและนิสิตช่วยงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/18/2019 2:23:01 PM