คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันนี้เวลา 07.00 น. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/18/2019 2:08:20 PM