คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2562 คณะนิติศาสตร์โดย รศ. ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และนิสิต เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เวลา 07.00-09.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/18/2019 4:39:38 PM