พิธีมอบครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูล la legion d'Honneur ชั้น Chevalier แด่ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูล la Legiond’ Honneur ชั้น Chevalier แด่ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และคุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูล L’Ordre National du Merite ชั้น Officier แด่ อาจารย์ธิดา บุญธรรม จากรัฐบาลฝรั่งเศส ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
ภาพ :   นางกฤษณา แปงณีวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพฤทธพงค์ รัตนพัทธยากร   
เพิ่มข่าวโดย :   pruttapong.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/18/2019 3:15:00 PM