คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญคณะและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร

           เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการทำบุญคณะและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต แม่บ้าน รปภ. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (สืบชะตาคณะฯ) และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
พร้อมทั้งมอบรางวัลสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร และร่วมแข่งกีฬาพื้นบ้าน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องสำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์


ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/18/2019 11:24:55 AM