คณะศิลปศาสตร์เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบหมายให้ นายอานนท์ณัฐ จีนเอียด (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา) และ ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข้อมูล/ข่าว: นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

17 มกราคม 2562


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/18/2019 10:06:50 AM