แสดงวิสัยทัศน์ สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3 (1/2562) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้ตอบรับการทาบทามความสมัครใจเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นผุ้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 คน เข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการฯ โดยมีบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะซักถามในประเด็นต่าง ๆ 

ภาพ :   นายอาทิตย์ การดื่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพฤทธพงค์ รัตนพัทธยากร   
เพิ่มข่าวโดย :   pruttapong.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/17/2019 1:54:55 PM