มหาวิทยาลัยพะเยาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมบุคลากรและนักกีฬา ได้เข้าร่วมพิธีเปิด กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่งมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2562 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ซปักตะกร้อหญิงทีมเดียว เปตอง เทควันโด ว่ายน้ำ หมากกระดาน และเพาะกาย 

ภาพ :   งานบริการและสวัสดิการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/15/2019 1:49:46 PM