คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับเครือข่ายการศึกษานานาชาติไทย-จีน

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา (ผู้ช่วยอธิการบดี) ซึ่งให้เกียรตินำ ดร.หัว เซี่ย (เลขาธิการสมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากรไทย-จีน) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล หังสพฤกษ์ ผู้แทนเครือข่ายการศึกษานานาชาติไทย-จีน หรือ iGET (Inclusive Global Education Thailand) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะศิลปศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ CE14203 เพื่อหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างสองชาติ และศึกษาดูงานด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โดย ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล (หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน) ได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาจีน พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลของคณะศิลปศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือแนวทางเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

 


ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข้อมูล/ข่าว: นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

14 มกราคม 2562


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/15/2019 12:04:03 PM