มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจิบกาแฟยามเช้า ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและคณะผู้บริหารจังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจิบกาแฟยามเช้า ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและคณะผู้บริหารจังหวัดพะเยา

วันนี้ (วันที่ 14 มกราคม 2562) เวลา 07.00 น. ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดีพร้อมด้วย อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดี อาจาย์ไพโรจน์ เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา จิบกาแฟยามเช้า ร่วมกับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพบปะและร่วมหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี หน่วยงานในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดพะเยา


ภาพ :   บรรเจิด หงษ์จักร   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/15/2019 9:53:50 AM