อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมคณะผู้บริหาร พบสื่อมวลชนส่วนกลางเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562 และหารือทิศทางการนำเสนอข่าวสารในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การรับใช้สังคม

ธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมคณะผู้บริหาร พบสื่อมวลชนส่วนกลางเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562 และหารือทิศทางการนำเสนอข่าวสารในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การรับใช้สังคม


เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบสื่อมวลชนส่วนกลางเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562 และเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวสารมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยดีตลอดมา อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความร่วมมือด้านข่าวสารในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพะเยาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ตามปณิธาน ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/11/2019 3:21:56 PM