มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมสนับสนุนของขวัญของรางวัลเพื่อแจกในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

(วันที่ 11 มกราคม 2562) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ร่วมสนับสนุนของขวัญของรางวัลเพื่อแจกในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน ในการทำกิจกรรมการฝึกทักษะ การเล่นเกมส์ และการแจกของรางวัล แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา

 

ภาพ :   นางปิยฉัตร พุทธวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวทิฆัมพร วงษารัตน์   
เพิ่มข่าวโดย :   thikamporn.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/11/2019 2:46:58 PM