คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 “ฮ่วมบุญ ขึ้นปีใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา”

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ฮ่วมบุญ ขึ้นปีใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา” ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี โดยคณะสงฆ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สวดมนต์ และประกอบพิธีสืบชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยาและผู้เข้าร่วมงานทุกคน


 

ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข้อมูล/ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน

9 มกราคม 2562


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/14/2019 1:31:47 PM