ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจระบบประกอบการทำงานของห้องผ่าตัด เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมสิ่งของต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (วันที่ 10 มกราคม 2562) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจระบบประกอบการทำงานของห้องผ่าตัด เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมสิ่งของต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และในอนาคตจะรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า การเตรียมความพร้อมอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้ นิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถเข้ารับการรักษาผู้ป่วยนอกฟรี ส่วนบุคลากรและประชาชนทั่วไป กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 054466757 หรือ 054466666 ต่อ 7000 หรือ www.upmed.up.ac.thภาพ :   ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/10/2019 6:20:18 PM