บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานปีใหม่สุขสันต์สานสัมพันธ์ชาว มพ.

บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงาน ปีใหม่สุขสันต์สานสัมพันธ์ชาว มพ.” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานประกอบด้วยหลายกหลายกิจกรรม เช่น การออกบูธแจกอาหารและเครื่องดื่ม จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยากว่า 38 แห่ง การแสดงจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ การประกวดการแต่งกาย การประกวดฟ้อนรำ และการจับฉลากของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงาน เป็นต้น โดยนำมาซึ่งความสุขต่อบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/10/2019 3:33:02 PM