มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงาน “ปีใหม่สุขสันต์ สานสัมพันธ์ชาว มพ.” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงาน “ปีใหม่สุขสันต์ สานสัมพันธ์ชาว มพ.” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา


      วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 17.00 -21.00 น.มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงาน “ปีใหม่สุขสันต์ สานสัมพันธ์ชาว มพ.” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดงาน และอวยพรปีใหม่ 2562 ให้กับบุคลากรและนิสิต เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ในการปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใจแต่งกายด้วยชุดไทยในยุคสมัยต่างๆ อย่างสวยงาม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อีกทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยที่สวยงามอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้มีการจัดการแสดง การจัดซุ้มอาหารจาก คณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการจับฉลากลุ้นของรางวัลจากคณะผู้บริหาร หน่วยงานต่างๆ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นตลอดการจัดงาน ณ อาคารหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล / ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/10/2019 3:23:24 PM