มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562


มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562
วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2562 ภายใต้ชื่อ ฮ่วมบุญ ขึ้นปีใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทุกคน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ / พิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/10/2019 2:17:13 PM