ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนพธีรา โนราช นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนพธีรา โนราช นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 โดยเข้ารับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


 


ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/10/2019 2:08:21 PM