นางสาวนพธีรา โนราช นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนพธีรา โนราช นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 โดยเข้ารับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

ภาพ :   นายจตุรงค์ จำปาเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/10/2019 11:31:00 AM