คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

วันนี้ (วันที่ 9 มกราคม 2562) เวลา 13.30 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เพื่อมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/9/2019 10:51:05 PM