เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม “การสร้างเครือข่ายประชารัฐพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ดร.วิมลเลขา ศิริชัยราวรรณ อ.กฤษฎา ใจแก้วทิ และ อ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรในโครงการหลักสูตรฝึกอบรม “การสร้างเครือข่ายประชารัฐพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า (โรงเรียนป่าไม้) จ.แพร่ ระหว่างวันที่ 16-21 ธันวาคม 2561


ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/8/2019 4:12:19 PM