ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนาหน่วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 17 ครบรอบปีที่ 39

ในวันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นครบรอบวันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 ครบรอบปีที่ 39 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนาหน่วยในปีนี้ ซึ่งมีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นศิริมงคลแก่หน่วยงาน และอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่ล่วงลับไปแล้ว อีกทั้งได้รำลึกถึงเกียรติประวัติของหน่วย เมื่อในวันที่ 11 กรกฎาคม 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้โปรดเกล้าฯ กรุณาทรงพระราชทานธงชัยเฉลิมพล ให้แก่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 ณ สนามหน้าศาลาวัดรัตนศรีศาสดาราม โดย พ.ท.อำนวย น้อยประเสริฐ ผบ.ป.พัน.17 เป็นผู้เข้ารับพระราชทาน ขณะนั้น ภารกิจของหน่วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 จัดตั้งตาม อจย.หมายเลข 6-25 (2 พ.ค.29) เป็นกองพันทหารปืนใหญ่ขนาด 105 มม. ทำหน้าที่เป็น ป.ชต. ต่อ กรม ร. และ พ.ย.ให้กับหน่วย ป.สนามอื่น ๆ ปัจจุบันเป็นหน่วยในอัตราของกองพลทหารราบที่ 7ณ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จังหวัดพะเยา


ภาพ :   ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ/ นิรุต ยาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   tananannad.ta@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/7/2019 2:18:06 PM