สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา มอบกระเช้าของขวัญแก่ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา ปีใหม่พุทธศักราชใหม่ 2562

เมื่อวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 นางกฤษณา แปงณีวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบกระเช้าของขวัญ ปีใหม่ แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.สำราญ ทองแพง และ ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งให้คำอวยพรและรับคำอวยพร เนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ ๒๕๖๒ 

ภาพ :   นายพฤทธพงค์ รัตนพัทธยากร   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพฤทธพงค์ รัตพัทธยากร   
เพิ่มข่าวโดย :   pruttapong.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/7/2019 9:48:34 AM