คณะนิติศาสตร์มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะนิติศาสตร์มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา  

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/7/2019 9:22:54 AM