สุขใจ วัยชรา วิทย์-แพทย์มอบถุงผ้าเป็นของขวัญปีใหม่ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอกคำใต้

สุขใจ วัยชรา วิทย์-แพทย์มอบถุงผ้าเป็นของขวัญปีใหม่ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอกคำใต้ วัดดอนไชยพุทธศาสตร์

ชราสุขใจ ผู้สูงวัยแข็งแรง สโลแกนของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอกคำใต้ ดอนไชยพุทธศาสตร์ คือหัวใจสำคัญของการลงพื้นที่สร้างกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น การให้ความรู้ด้านโภชนาการในผู้สูงอายุ ของคณะทำงานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา เริ่มต้นกระบวนการทำงานจากกิจกรรมการประเมินร่างกาย เพื่อวัดมวลกล้ามเนื้อ ไขมัน กระดูก การเผาผลาญพลังงานของระบบการทำงานของร่างกาย ประเมินภาวะอ้วนลงพุง ซึ่งก็ได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ทั้งยังสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักในการเลือกรับประทานอาหารในผู้สูงอายุที่มีภาวะอ้วนลงพุง ไขมันเกินค่ามาตรฐาน

อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาโภชนาการ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่จัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุหลายครั้ง เบื้องต้นได้ประเมินข้อมูล ทำให้ทราบว่า ผู้สูงอายุในโรงเรียนแห่งนี้ มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา ทำให้เคลื่อนไหวได้อย่างกระฉับกระเฉง และในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จึงได้นำถุงผ้าไปมอบเป็นของขวัญแก่ผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนร่างกายดีมาก จำนวน 8 ท่าน เป็นการสร้างรอยยิ้มและความสุข มีพลังใจที่ดีในการดูแลสุขภาพของตนเองต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกอีกด้วย โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมและมอบถุงผ้าในงานเลี้ยงปีใหม่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอกคำใต้ วัดดอนไชยพุทธศาสตร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกคำใต้ วัดดอนไชย ชมรมอสม.ตำบลดอกคำใต้ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ ต.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ร่วมกันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา 


ภาพ :   อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์/พัชรินทร์ ใจข้อ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์/พัชรินทร์ ใจข้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   patcharin.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/4/2019 12:59:06 PM