ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้งานฐานข้อมูล GVRL (eBook)

          ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ GVRL (eBook): www.galepages.com/thup สามารถเข้าใช้งานได้ถึง 31 ธันวาคม 2562 

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ โทร.054-466-666 ต่อ3531


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/4/2019 9:28:10 AM