นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ากราบขอบพระคุณ พระราชปริยัติ (สายัน ป.ธ.9) เจ้าคณะจังหวัดพะเยา

มื่อวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นางจารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และนางกฤษณา แปงณีวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิต ในนามผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ากราบขอบพระคุณ พระราชปริยัติ      (สายัน ป.ธ.9) เจ้าคณะจังหวัดพะเยา  ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนเพื่อบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อเนื่องตลอดมา      ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จังหวัดพะเยา


ภาพ :   นายพฤทธพงค์ รัตนพัทธยากร   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพฤทธพงค์ รัตพัทธยากร   
เพิ่มข่าวโดย :   pruttapong.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/4/2019 4:22:48 PM