คณะศิลปศาสตร์ มอบของขวัญเนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ ๒๕๖๒ แก่ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ไปมอบของขวัญ แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี ผู้อำนวยการ และสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง รองผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งให้คำอวยพรและรับคำอวยพร เนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ ๒๕๖๒


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง(เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ)   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/28/2018 7:26:14 PM