คณะศิลปศาสตร์ มอบของขวัญเนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ ๒๕๖๒ แก่ คณะ วิทยาลัย หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ ๒๔ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ไปมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ แก่คณะ วิทยาลัย หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งให้คำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ ๒๕๖๒


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง/ นายสุธิพงษ์ อินทนู(เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ)/ นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/28/2018 7:25:24 PM