นิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา กวาดรางวัลชนะเลิศการแข่งขันด้านวิชาการ จากการแข่งขันกีฬา-วิชาการ โคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 15

นิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.พะเยา กวาดรางวัลชนะเลิศการแข่งขันด้านวิชาการมาทั้งหมด จากการแข่งขันกีฬา-วิชาการ จุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 พร้อมรับไม้ต่อการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันในปีต่อไป

นิสิตและบุคลากร สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ชมพูพันทิพย์เกมส์ ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี ดร.เอกลักษณ์ พุกนุ่น อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

กิจกรรมประกอบไปด้วย การแข่งขันตอบคำถามวิชาการทางจุลชีววิทยา การแข่งขันเทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา การแข่งขันกีฬา การประกวดกองเชียร์ - ผู้นำเชียร์ และการประกวดดาว เดือน ดาวเทียมโคโลนีเกมส์ โดยผลการแข่งขัน นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทางด้านวิชาการมาได้ทั้งหมดทุกประเภท ได้แก่ นายนิรุตติ์ ลีลา น.ส.กมลรัตน์ กองพา และน.ส.อนุธิดา กลิ่นรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามวิชาการทางจุลชีววิทยา น.ส.ศิวรักษ์ สีเงิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา  

 นายเนติพงษ์ แก้วเกตุ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเดือนโคโลนีเกมส์ (Needle boy) นางสาวณัฐชยา ขิสัยยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดดาวโคโลนีเกมส์ (Loop girl) นอกจากนี้ ด้านกีฬามหาวิทยาลัยพะเยายังได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลทีมผสม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ชายเดี่ยว และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ขบวนพาเหรด อีกด้วย

ดร.เอกลักษณ์ พุกนุ่น เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ได้นำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย หรือ โคโลนีเกมส์ (Colony Games) ทั้งหมด 6 ครั้ง ได้รับรางวัลทางด้านวิชาการกลับมาเกือบทุกครั้งและได้รับรางวัลตั้งแต่ปีแรกที่เข้าร่วม คือ โคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เทคนิคปฏิบัติการ (Streak plate technique) รางวัลรองชนะเลิศ อับดับที่ 2 ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา (แลปกริ๊ง: Spot test)  

โคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 11 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน เทคนิคปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน ตอบคำถามวิชาการทางด้านจุลชีววิทยา

โคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 14 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิชาการ ด้านเทคนิคปฏิบัติการจุลชีววิทยา  และปีล่าสุดนี้ถือว่าทำผลงานได้ดีเยี่ยม เพราะเป็นปีแรกที่คว้ารางวัลชนะเลิศมาทั้งหมด คือทั้งการแข่งขันตอบคำถามวิชาการทางจุลชีววิทยาและการแข่งขันเทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

ทั้งนี้การแข่งขันกีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย หรือ โคโลนีเกมส์ เป็นโครงการที่นิสิต นักศึกษา สาขาวิชาจุลชีววิทยาจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพไปยังสถาบันต่างๆ เป็นประจำทุกปี ส่วนปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากสมาชิกทั้งหมด 13 สถาบันทั่วประเทศกว่า 1,300 คน และการจัดงานครั้งต่อไป ในปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอีกด้วย


ภาพ :   ทศพล สมบูรณ์ :ภาพ ขอบคุณภาพจากเจ้าภาพการจัดงาน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เอกลักษณ์ พุกนุ่น / พัชรินทร์ ใจข้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   patcharin.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/28/2018 4:02:07 PM