โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการ และนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาตร์ (โครงการ วมว.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 "International Youth Robot Competition 2018" ร่วมแข่งขันในรายการ Humanoid Robot Dance โดยนักเรียนได้นำหุ่นยนต์มาแสดงให้แก่คณะผู้บริหารได้รับชม ซึ่งได้รับความสนใจและคำชื่นชมเป็นอย่างมาก โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/28/2018 12:38:20 PM