ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านอธิการบดี ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562

         วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และตัวแทนบุคลากร ร่วมสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/28/2018 11:57:20 AM