ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “Language Center’s English Camp”

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “Language Center’s English Camp” ให้แก่เด็กๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรพิเศษ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดย อาจารย์ Annalisa J. Ard อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียน ได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาโดยตรง กิจกรรมมุ่งเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก มีการร่วมเล่นเกมและตอบคำถามเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะทางภาษาอย่างเต็มที่

 

ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง                  

ข้อมูล/ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

17 ธันวาคม 2561


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/27/2018 3:47:07 PM