วันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 9

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 9 ณ เขาค้อไวท์โฮม รีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/27/2018 10:22:12 AM