คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 22 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   ดร.สรชัย คำแสน/ดร.พงศพัศ แรงดี/พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/27/2018 10:19:25 AM